Österreich – Geschichte, Kultur und Gesellschaft im Spiegel der Literatur : Landeskunde für Germanistikstudierende

/ Johann Georg Lughofer

Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017

Johann Georg Lughofer

Učbenik na pregleden in inovativen način predstavlja široko paleto pogledov na Avstrijo, na njeno multikulturno in multijezikovno zg odovino in migracijsko sedanjost. Avtor opozarja na zgodovinsko-kulturni pomen, ki ga je imelo v preteklosti avtohtono slovensko, ma džarsko in hrvaško prebivalstvo in se glede na ciljno občinstvo posebej osredotoča na Slovence.

ISBN: 9789612379711

Inhaltsverzeichnis (DNB)