Mit links zum Abitur in Deutsch : Nová maturita z nemeckého jazyka – interná časť, ústna forma

/ Beata Menzlová, Verena Paar, Michal Dvorecký

Bratislava : Príroda, 2009

Michal Dvorecký

Publikácia sa zameriava na internú časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka a ponúka študentom súbor textov a cvičení s dôležitou slovnou zásobou k tým najfrekventovanejším tematickým okruhom. Cvičebnica obsahuje aj riešenia jednotlivých úloh a rôzne praktické rady. Prednosťou publikácie je aj osobitná príloha s testovými úlohami a farebnými fotografiami, ktorá ponúka príležitosť simulovať na hodinách nemeckého jazyka túto dôležitú časť maturitnej skúšky.

ISBN: 9788007016941

Verfügbarkeit