Mit links zum Abitur in Deutsch : Nová maturita z nemeckého jazyka – externá časť

/ Beata Menzlová, Verena Paar, Michal Dvorecký

Bratislava : Príroda, 2007

Michal Dvorecký

Publikácia je určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka. Pomocou nej si môžu otestovať svoje vedomosti a schopnosti, ohodnotiť sa a odstrániť prípadné nedostatky.

Cvičebnica obsahuje rôzne typy cvičení k jednotlivým častiam externej maturitnej skúšky, v ktorej sa testujú počúvanie a čítanie s porozumením, jazykové štruktúry a písomný prejav.

Maturanti tu nájdu aj rôzne tipy, stratégie a postupy, ktoré im pomôžu úspešne zvládnuť maturitnú skúšku z nemeckého jazyka.

ISBN: 9788007015081

Verfügbarkeit