Schreiben in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Psaní v němčině jako v cizím nebo v druhém jazyce

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

Projektleitung: Michal Dvorecký

Projektlaufzeit: April 2018 - Juni 2018

Fördergeber:
AKTION Österreich – Tschechische Republik des Dům zahraniční spolupráce

Website

Projektleitung Masarykova univerzita Brno: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.